• Elektronik Döküman Yönetim Sistemi

    EDYS ile birlikte kamu kurumlarının TSE standartları çerçevesinde altyapının hazırlanarak elektronik imzaya kolaylıkla geçmesi amaçlanmıştır. Ayrıca doküman/belge kaybının ve tahrifatının önlenerek güvenliğinin sağlanması...

  • RFID Sistemi

    Tarihi Eser Kayıt Kontrol Görevlileri tarafından sayım, kontrol, zimmet ve devir teslim çalışmaları esnasında tüm objelerin kayıtlı bilgileri ile dijital fotoğraflarının karşılaştırılarak incelenebileceği, yeni sayım alanları ile bu sayıma kayıtlı eserlerin RFID etiketlerini...

  • LSIS

    LOJMAN TAKİP YÖNETİM SİSTEMİ